Звіт керівника закладу перед громадськістю 2018-2019 н.р.

ЗВІТ

Завідувача дошкільного навчального закладу

№ 69 “Ведмедик” Бородай С.Ю.

Про діяльність дошкільного навчального закладу у 2018-2019 н.р.

 

Дата: 11.06.2019 р.

 

Вітаю представників батьківської громади, колектив нашого дошкільного закладу – педагогів, медиків, молодший обслуговуючий персонал.

Як керівник дошкільного навчального закладу в своїй діяльності керуюсь Конституцією України, Законами України: «Про освіту», «Про дошкільну освіту»; Положенням про дошкільний навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 року № 305, іншими нормативно – правовими актами, Статутом дошкільного навчального закладу, затвердженим рішенням міської ради № 42/VI-217від 10.10.2014 року.

Порядок діяльності дошкільного закладу визначений «Правилами внутрішнього трудового розпорядку», посадові обов’язки персоналу є в наявності, відповідають нормативним вимогам, затверджені завідувачем ДНЗ.

 

І. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

 

Дошкільний навчальний заклад № 69 «Ведмедик» загального типу, підпорядкований відділу освіти Краматорської міської ради, розпочав своє функціонування у 1979 році. За проектною потужністю дошкільний заклад розраховано на 190 місць. Групові приміщення повністю забезпечені меблями та ігровим обладнанням. Розвивальне середовище дитячого садка організовано з урахуванням інтересів дітей і відповідає їх віковим особливостям.

Для занять дітей створені всі умови, а саме, обладнані спеціальні приміщення:

– музична, спортивна, зали;

– методичний кабінет та медичний блок;

– кабінет англійської мови;

Територія закладу обладнана спортивним та ігровими майданчики для кожної вікової групи.

 

ІІ. СКЛАД ВИХОВАНЦІВ

 

Дошкільний заклад розраховано для дітей від 2 до 6 років. Групи комплектувались за путівками міського управління освіти у період липень-серпень 2018 року.

На початок навчального року було укомплектовано 10 вікових груп:

 • 2 групи для дітей раннього віку ( із них – 1 група з україномовним режимом навчання);
 • 8 груп для дітей дошкільного віку (із них: 7 груп україномовні).

Протягом минулого навчального року дошкільний заклад відвідувало в середньому 225 дітей, що на 12 дітей більше ніж у попередньому році і складає 120% від проектної потужності:

Контингент вихованців закладу в середньому протягом навчального року становить:

 • дітей раннього віку – 39,
 • дошкільного – 186 дітей,
 • до школи випущено – 65 дітей.

У дошкільному закладі проводиться робота з вирішення проблем соціального захисту вихованців та працівників. На початок навчального року було оновлено соціальний паспорт вихованців закладу, визначено склад сімей вихованців, кількість дітей пільгових категорій. За даними моніторингу встановлено:

 • у багатодітних родинах – 6,4% (14);
 • діти із сімей переселенців – 18% (40);
 • діти із сімей учасників бойових дій – 4% (9);
 • з малозабезпечених сімей – 4%(10).

В закладі працює 5 групи з пріоритетними напрямками:

 • 2 художньо-естетичні театральні,
 • 1 з вивченням англійської мови,
 • 1 математична,
 • 1 екологічна.

 

ІІІ. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

Педагогічний процес у ДНЗ забезпечують кваліфіковані спеціалісти: завідувач та вихователь-методист, інструктор з фізичної культури, 2 – музичних керівника, 18 вихователів (з них 3 – знаходяться у відпустці з догляду за дитиною).

Якісний склад педагогів:

 • мають вищу освіту – 14 педагогів (58%),
 • середньо-спеціальну – 10 (42%),
 • вищу кваліфікаційну категорію – 1 (4,%),
 • першу кваліфікаційну категорію – 3 (12,5%),
 • другу категорію – 5 (21%),
 • категорію «спеціаліст» -15 (62,5%),
 • педагогічні звання – 5 (21%).

Колектив закладу молодий: 9 педагогів мають вік до 35 років. Два вихователі навчається у ВНЗ, тому наш колектив має всі підстави для фахового зростання, що неодмінно позитивно вплине на якість навчально-виховного процесу.

Впродовж звітного періоду прийнято до закладу 4 працівники, з них 3 – педагоги, 1 – молодший обслуговуючий персонал,

Звільнено 3 працівників, з них: 2 – педагога, 1 – МОП. Причини звільнення – власне бажання ( з них 1 – в зв’язку з переїздом).

Слід відмітити, що у дошкільному закладі забезпечено умови для постійного професійного росту педкадрів. У поточному році курси підвищення кваліфікації пройшли 2 педагоги. Атестовано 4 педагога, з них троє підвищили свої кваліфікаційні категорії (Гіріна І.А., Мушка М.В., Колесникова Ю.Є.), 1 вихователь здобув педагогічне звання – вихователь-методист (Олійник О.С.).

 

 

ІV. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ У 2018-2019 н.р.

 

Упродовж 2018/2019 навчального року для колективу дошкільного навчального закладу пріоритетними були такі завдання:

 

 1. Формувати фізичні та моральні якості дошкільників засобом рухливих ігор та елементів спорту.
 2. Формувати базові якості дошкільників через застосування проектних технологій.
 3. Розвивати мовленнєву творчість дітей дошкільного віку засобами художнього слова.

Завдання на поточний навчальний рік визначено наступним чином:

 1. Створення якісних умов функціонування дошкільного навчального закладу на сучасному етапі з урахуванням вимог та змін в освітній галузі.
 2. Оновлення змісту та якості дошкільної освіти через:
 • впровадження в практику роботи закладу оновленої програми для старших дошкільників «Впевнений старт», інноваційних технологій та перспективного досвіду;
 • вдосконалення розвивального середовища в групових приміщеннях та на дитячих ігрових майданчиках, створення умов для повноцінного фізичного розвитку кожної дитини;
 • набуття дитиною навичок здорового способу життя шляхом впровадження у роботу з дошкільниками здоров’язберігаючих технологій;
 • формування у дошкільників уявлень про світ професій дорослих, залучення батьків до участі в освітніх проектах даної спрямованості;
 • удосконалення системи внутрішнього контролю та оцінювання якості дошкільної освіти дітей.
 1. Створення умов повноцінного, різнобічного розвитку ініціативної, творчої та компетентної особистості через впровадження інноваційних технологій;
 2. Підвищення активної педагогічної позиції педагогів, формування педагогічної рефлексії, відкритості інноваціям, здатності творчо змінюватись до вимог сучасності та власного потенціалу;
 3. Підвищення якості та ефективності освітнього процесу завдяки широкому впровадженню в практику роботи ДНЗ методів та засобів ІКТ;
 4. Впровадження нових форм співпраці з родинами вихованців та соціальними установами з метою покращення якості освітнього процесу та зміцнення матеріальної бази закладу.

Відповідно до основних завдань педагогічного колективу з питань навчання та виховання дітей було встановлено контроль за навчально-виховною роботою в групах та надання методичної допомоги. Протягом навчального року здійснювались різні види контролю, серед яких:

 • Дотримання умов безпеки (за планом);
 • Організація харчування дітей. Культурно-гігієнічні навички дітей (за планом);
 • Дотримання санітарно-гігієнічних вимог у ДНЗ (постійно);
 • Облаштування групових осередків щодо всебічного розвитку дошкільників згідно вікових вимог (вересень);
 • Стан ігрового обладнання щодо проведення рухливих ігор (жовтень);
 • Медико-педагогічний контроль на занятті з фізичного виховання (листопад);
 • Дотримання методики проведення рухливих ігор у повсякденні (листопад);
 • Створення предметно-розвивального середовища у групах (листопад-грудень);
 • Інтегроване заняття в освітньому процесі (грудень);
 • Використання інноваційних технологій у мовленнєвій творчості дошкільників (березень);
 • Ведення педагогічної документації. Зміст та якість перспективного та календарного планування;
 • Стан освітнього процесу (до атестації за графіком);
 • Адміністративно-господарчий контроль;
 • Аналіз рівня розвитку вихованців старших груп;

На постійному контролі у адміністрації ДНЗ знаходиться дотримання санітарно-гігієнічних вимог до умов та режиму виховання дітей. Традиційно у ДНЗ реалізується комплекс спеціальних заходів у період сезонного підйому захворюваності. Систематичне використання у навчально-виховному процесі здоров’язберігаючих технологій, загартування, профілактичних заходів дозволило знизити показник простудних захворювань.

Завдяки ретельній роботі щодо зміцнення здоров’я дітей відбулось зниження захворюваності дітей на 0,6%, але й показник відвідування знизився на 2.4 %.

Аналізуючи показники захворюваності протягом навчального року слід зазначити, що більшість – це гострі респіраторні та вірусні захворювання. Найбільша кількість випадків простудних захворювань спостерігалась в осінній період (вересень-жовтень), що було пов’язано з періодом адаптації та зниженням температури повітря на вулиці і в групових приміщеннях. Тому слід продовжувати проводити фіто та загартувальні процедури з метою підвищення імунітету вихованців, суворо дотримуватись вимог санітарного регламенту щодо тривалості прогулянок на свіжому повітрі, режиму провітрювання та забезпечення дітей полегшеним одягом у відповідності до температурного режиму в групі та під час музичних занять і занять фізкультурою. Пріоритетним напрямком роботи колективу закладу залишається проведення оздоровчих заходів, впровадження ефективних здоров’язбережувальних технологій у роботу з дітьми.

 

V.  ЯКІСТЬ РЕАЛІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

 

Для ефективного вирішення проблем навчання та виховання дітей педагоги перебувають у постійному творчому пошуку, експериментують та впроваджують сучасні перспективні програми та методики. Навчально – виховний процес ДНЗ здійснював у відповідності до програми виховання і навчання дітей від 2 до 7 років «Дитина» та нової редакції Базового компоненту дошкільної освіти, а також програми «Впевнений старт» для старших дошкільників. Крім того педагоги профільних груп та груп з українською мовою навчання впроваджують у роботу авторські та парціальні програми.

 • «Вчимося жити разом», парціальна програма розвитку соціальних навичок ефективної взаємодії дітей від 4 до 6-7 років / Т.О. Піроженко, О.Ю. Хартман.
 • «Про себе треба знати, про себе треба дбати» / Програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку / Л.В. Лохвицька;
 • «Англійська мова для дітей дошкільного віку»: програма та методичні рекомендації / І.А. Кулікова,. Т.М.Шкваріна;
 • «Грайлик». Програма з організації театралізованої діяльності в дошкільному навчальному закладі / О.М.Березіна, О.З. Гніровська, Т.А. Лінник;
 • «Безмежний світ гри з LEGO» Програма розвиту дитини від 2 до 6 років О. Рома, В.Ю. Близнюк, О.П. Борук.

Парціальні програми розширюють та поглиблюють можливості розвитку особистості дитини та реалізують пріоритетні напрямки у діяльності дошкільного закладу. Більше п’яти років в нашому закладі практикується проведення організованих занять англійською мовою. Заняття проводить двічі на тиждень для дітей середніх та старших груп вихователь закладу Денисова Т.Л. Результат роботи з даного напрямку батьки мали можливість переглянути на наших святах та під час театрального тижня. Вагомим результатом роботи педагога у минулому навчальному році стало здобуття її вихованцями призових місць у міському інтелектуальному конкурсі «Розумники і розумниці» в англійській номінації (два 3-х місця).

     У 2018-2019 навчальному році у закладі працювали гуртки:

 • фізкультурний «Веселка» – керівник: інструктор з фізкультури Мушка М.В.;
 • лего-конструювання «Леголята» – керівник: вихователь Жук А.В., Колесникова Ю.Є.;
 • математичний «Піфагорчики» – керівник Маглєй Ю.І.;
 • факультатив з вивчення англійської «Hello, baby!» – керівник: вихователь Полянська І.І.;
 • конструювання з паперу «Паперові іграшки» – Харламова А.Е.;
 • майстерні актора під керівництвом вихователів Олійник О.С., Непоп О.В.

Моніторинг стану засвоєння програми дітьми у всіх вікових групах є головним показником роботи педагогів та колективу закладу. У ЗДО створені необхідні умови для всебічного розвитку дошкільнят. На кінець навчального року педагогами обстежено 32 дитини раннього віку та 173 дитини дошкільного віку. За результатами діагностики дошкільників по засвоєнню вимог Базового компоненту дошкільної освіти визначено наступні результати:

Головною метою роботи колективу дошкільного закладу є виховання дитини, здатної продовжувати навчання впродовж усього життя, досягати успіху, правильно будувати своє життя. Вихователь – методист Бобришева О.А. організує вивчення готовності дітей до шкільного навчання, вважає цю роботу надзвичайно важливою.

У міський банк обдарованих увійшло 17 дітей. Серед них діти з такими здібностями:

–   музичні  – 2 дитини;

–   артистичні  – 5 дітей;

–   художні – 1 дитина;

–   інтелектуальні – 4 дитини;

–   спортивні – 5 дітей.

У квітні 2019 року було проведено обстеження 65 старших дошкільників. Встановлено загальний рівень шкільної готовності:

високий – 22 дитини – 34%,

середній – 42 дитини – 65 %,

низький – 1 дитина – 1%.

Цього року вихованці старших груп прийняли участь у міському інтелектуальному конкурсі «Розумники і розумниці», де показали високий рівень знань і здобули у відбірковому турі перемогу в двох номінаціях:

 • математична номінація: І місце – Чумаков Олександр (група №10), ІІ місце – Черняєв Марк (група №5);
 • гуманітарна українська номінація: І місце – Забуга Вероніка (група №4), ІІ місце – Гончаров Тимур (група № 4).

У фіналі конкурсу вихованці старшої групи № 4 – Гончаров Тимур і Забуга Вероніка розділили між собою І місце і стали найкращими серед дошкільнят міста у гуманітарній українській номінації. 

 

 

VІ. Управлінська діяльність завідувача ДНЗ

 

           Безпосереднє керівництво ДНЗ №69 здійснює управління освіти Краматорської міської ради. До складу органів самоуправління дошкільного навчального закладу входять:

 • педагогічна рада;
 • загальні збори (конференція) колективу ДНЗ;
 • батьківські комітети груп;
 • профспілковий комітет;
 • рада з харчування;
 • комісія з ОП та ТБ,
 • пожежно-технічна комісія.

     Управлінські рішення та дії завідувача ДНЗ у поточному році були спрямовані головним чином на забезпечення працездатності колективу виконання річних завдань:

 1. Організації діяльності колективу щодо надання освітніх послуг населенню відповідно до статуту дошкільного навчального закладу.
 2. Комплектування груп на 01.10.2019 р.
 3. Вивчення та аналіз першочергових потреб дошкільного закладу, складання запитів до УО на бюджетне фінансування з метою матеріально – технічного забезпечення;
 4. Керівництво освітньо-виховним процесом в дошкільному закладі:
 • впровадження в практику роботи ДНЗ методів та засобів ІКТ та комп’ютерно-орієнтованих технологій;
 • впровадження технології проектування, залучення до проектної діяльності всіх учасників навчально-виховної роботи;
 • створення умов для часті у конкурсному русі педагогів та вихованців закладу;
 • організація відкритих переглядів для колег вихователями Горох Т.П., Шевченко І.О., Харламової А.Е. щодо впровадження в практику роботи з дітьми інноваційних технологій;
 • контроль за виконанням державних програм, результатів моніторингу, вивчення відгуків батьків;
 1. Організація роботи щодо охоплення навчанням дітей 5-річного віку та обліку дітей у мікрорайоні. Розуміючи важливість даної роботи, завідувач безпосередньо керує нею. За наслідками обліку дітей у закладі спланована та реалізується робота з батьками у напрямку підвищення їх педагогічних знань, озброєння методами навчання та виховання дітей у сім’ї.
 2. Колектив постійно працює над створенням позитивного іміджу нашого дошкільного закладу. Цьому сприяє власний сайт та сторінка у соцмережі https://www.facebook.com/. Інформація розрахована, в першу чергу, на батьків наших вихованців, а також на колег зі всієї України. Цікаві статті, конспекти з досвіду роботи наших педагогів, фотогалерея, форум – дають можливість для відкритого спілкування, батьків, педагогів та всіх, хто цікавиться життям сучасного дитсадка. Продовжує свою роботу Батьківський клуб «Моя мама вміє все», який допомогає згуртувати батьків, підвищити рівень їх психолого-педагогічної культури.
 3. Організація морального та матеріального заохочення працівників, які добросовісно виконують свої обов’язки, працюють творчо є невід’ємною складовою успішного управління дошкільним закладом.

    9. Організація роботи з батьками та громадськістю з метою     залучення їх до управління закладом на принципах відкритості та прозорості через раду ДНЗ.

 

VІІ. Організація роботи з сім’ями вихованців

 

Взаємодія з сім’ями вихованців протягом року є одним з пріоритетних напрямків діяльності закладу. Робота з батьками спрямована на установлення взаємодії співробітництва, на залучення сімей до здорового способу життя, спілкування державною мовою. Педагогічний колектив направляє свою діяльність на формування у батьків важливої складової дитячої субкультури – забезпечення емоційної, фізичної та психологічної захищеності.

На початку навчального року оновлено соціальний паспорт сімей вихованців дошкільного закладу, що дало можливість сформувати розвивальні групи батьків для надання дієвої індивідуальної психолого-педагогічної допомоги в питаннях розвитку і виховання дітей.

Заходи просвітницької роботи з батьками проходили у таких напрямках:

 • діагностичні (анкетування, тестування, співбесіди);
 • корекційні (консультування, тренінги);
 • інформаційно-просвітницькі (розповсюдження буклетів, флаєрів, робота тематичних бібліотек-пересувок, рубрики «Батьківська сторінка» на сайті vedmedyk69.in.ua;  Клуб матусь «Моя мама вміє все»; участь в проектах та акціях)

Протягом навчального року батьки дошкільнят стали учасниками сімейного спортивного свята, тематичних розваг, Днів відкритих дверей, загальних та групових батьківських зборів. З успіхом пройшли відкриті перегляди для батьків в групах, батьки активно приймали участь у підготовці виставок сумісної творчості батьків та дітей. З метою вивчення запитів батьків щодо самоосвіти, оцінки якості харчування у дитсадку, потреб у додаткових освітніх послугах проводилось анкетування. Сім’ї наших вихованців долучились до благодійної акції «Посади квітку дбайливими руками – хай розквітне садочок разом з нами!», стали активними учасниками благоустрою дошкільного закладу. Нашими сумісними зусиллями відремонтовано та встановлено нові лави та столи, пофарбовано все обладнання на ігрових майданчиках.

Я висловлюю слова вдячності за підтримку вам, шановні батьки, та закликаю і далі бути активними учасниками всіх наших заходів, які будуть проведені у новому навчальному році.

 

VIII. СОЦІАЛЬНА АКТИВНІСТЬ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ.

СПІВПРАЦЯ З ГРОМАДСЬКІСТЮ

 

Колектив дошкільного закладу постійно приймає участь у різноманітних міських, обласних, всеукраїнських конкурсах. Впродовж 2018-2019 н.р. педагогічний колектив приймав участь у таких заходах:

 • Розповсюдження досвіду роботи дошкільного закладу на сторінках сайту дошкільного закладу;
 • Презентація роботи закладу під час засідання методичної комісії для вихователів груп раннього віку (січень 2019 – вихователь Реутова В.А.);
 • Підготовка міського семінару для вихователів-методистів ЗДО міста та презентація досвіду роботи з ознайомлення дітей з професіями дорослих (квітень 2019);
 • жовтень 2018 – перемога в міському конкурсі-огляді LEGO – творчості «Краматорськ- місто мрій»;
 • березень 2019 – Участь у конкурсі професійної майстерності серед кухарів дошкільних закладів (кухар Нєжинцева К.С.);
 • травень 2019 – дипломанти онлайн -конкурсу «Щоб життя нам гарне мати, змалку вчиться працювати» за найкращу організацію роботи з ознайомлення дошкільників з професіями дорослих;
 • травень 2019 – ІІІ місце у конкурсі відеороликів «З любовью до рідного краю» в рамках Фестивалю аматорського мистецтва імені Марії Примаченко, номінація «Моя країна – Україна».
 • робота батьківського Клубу «Моя мама вміє все», як засіб формування відповідальності батьків за розвиток дитини дошкільного віку засобами психолого-педагогічної підтримки сімей.
 • Проведення сумісних заходів з центром позашкільної роботи: театральні зустрічі, ігрові програми;
 • Співпраця з дитячою міською бібліотекою ім. Пушкіна: тематичні зустрічі.
 • Проведення днів відкритих дверей для батьків вихованців: «Організація харчування у дитсадку», «Секрети успішної адаптації до дитсадка».

 

ІХ. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ У ДНЗ

 

Повноцінне та якісне харчування є невід’ємною складовою зміцнення здоров’я дітей. Організація харчування ведеться відповідно Інструкції з організації харчування дітей, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006 року №298/227. У ДНЗ працює досвідчений, висококваліфікований персонал: старша медсестра та кухарі. Для забезпечення належного функціонування харчоблоку згідно нормативних вимог проводиться постійний контроль організації харчування в дошкільному закладі з боку завідувача та старшої медсестри. Систематично здійснюється аналіз виконання норм харчування.

Контроль за організацією харчування здійснюється систематично. Робота Ради харчування ведеться згідно затвердженого плану за активною участю батьків. В центрі уваги Ради знаходяться наступні питання:

 • Контроль якості продуктів харчування та продовольчої сировини, умов їх зберігання;
 • Контроль закладки продуктів (додержання норм та перевірка якості продуктів);
 • Організація харчування дітей пільгових категорій у дошкільному закладі;
 • Моніторинг роботи з родиною з питань організації раціонального харчування дошкільників;
 • Створення умов в групах для організації харчування дітей;
 • Моніторинг виконання перспективного меню;
 • Контроль за веденням документації з харчування відповідальними особами.

Моніторинг організації раціонального харчування показав, у минулому навчальному році виконання норм харчування зросло на 5% і склало 77%. Покращилась ситуація за деякими продуктами харчування:

 • м’ясо – зростання на 4 %
 • масло вершкове – зростання на 10%
 • риба – зростання на 22%
 • сир кисломолочний – зростання на 4 %;
 • сметана – зростання на 17 %;
 • овочі – зростання на 16 %.

Але, й відбулось зниження по соку фруктовому (на 17%), молоку (на 4%). Така ситуація обумовлена низкою факторів, а саме:

 • недосконалістю системи постачання продуктів до дошкільних закладів ( графік постачання молочних продуктів не забезпечує щоденну потребу у цільному молоці);

не відповідність між витратами на харчування однієї дитини в день та вартістю продуктів харчування та сировини.

Виконання натуральних норм в ЗДО № 69

у 2018-2019 навчальному році

З метою належного проведення літньої оздоровчої кампанії 2019 року, згідно рішення Краматорської міської ради від 19.12.2018 року № 937, збільшенно вартість харчування одного дня для однієї дитини на 10% з 01.06.2019 по 31.08.2019 року для придбання свіжих овочів і фруктів.

 

Х. Робота по зміцненню матеріально – технічної бази ДНЗ

 

Дошкільний навчальний заклад є комунальним закладом, тому матеріальне та фінансове забезпечення гарантує місцевий бюджет. Завдання адміністрації полягає в оптимальному його прогнозуванні, плануванні та цільовому використанні. Протягом 2018-2019 року в дошкільному навчальному закладі продовжили діяти різні органи управління, найбільш дієвим залишається загальносадковий Батьківський комітет. Завдяки його ініціативам дошкільний заклад отримує матеріальне забезпечення для вирішення термінових потреб. Серед них на першому місці стоять питання, які потребують термінового рішення (поточні ремонти меблів та сантехніки, охорона закладу (абонплата тривожної кнопки), забезпечення миючими засобами, медикаментами, дитячим посудом (чашки), проведення поточних ремонтів та інше.

Для реалізації освітньо-виховних завдань постійно проводилась   активна господарча робота, зміцнена матеріально-технічний стан закладу завдяки різним джерелам фінансування:

За кошти місцевого бюджету:

Власними силами:

 1. Здійснено ремонт та фарбування МАФів на ігрових майданчиках;
 2. Проведено оснащення ігрових майданчиків.(лавки, столи),
 3. Облаштування спортивного майданчика ( спортивне обладнання)
 4. Поточні ремонти меблів та сантехніки.

За кошти фонду Батьківського комітету:

 1. Придбання матеріалів, інвентарю для поточних ремонти сантехніки та меблів щомісяця;
 2. Ремонт технологічного обладнання (частково)
 3. Придбання дитячого посуду (130 шт.- чашки);
 4. Тканина для спецодягу, костюмів до свят, оновлення м’якого інвентарю;
 5. Підписка на фахові видання;
 6. Охорона – обслуговування тривожної кнопки.

 Спонсорська допомога – БАТЬКИ

 1. Килим (групова кімната), дитячі меблі – гр. № 4
 2. Килимова доріжка (роздягальня) – гр. № 6
 3. Лави в роздягальню – гр. № 2, 8.

Адміністрація продовжує тісну співпрацю з ПрАТ НКМЗ та депутатом міської ради Левченко С.А. У рамках соцконтракту в грудні 2018 року ми отримали дитячі шафи у роздягальню на суму 114043,8 грн., пилосос та новорічні прикраси. Завдяки новому ноутбуку, роутеру та проектору педагоги старших груп отримали можливість якісного впровадження нової сучасної освітньої програми «Впевнений старт», яка розрахована на постійне використання онлайн матеріалів.

Гарно виглядала команда юних спортсменів у новій спортивній формі, яка була придбана напередодні традиційної міської спартакіади «Перші кроки до спорту». А в перший літній день, як завжди, наші вихованці та педагоги знов раділи гарним подарункам: масажним килимкам для профілактики плоскостопості та яскравим дерев’яним кубикам – «Блокам Дьєнеша». Тепер в кожній з 10 груп дитсадка є можливість впровадження сучасної інноваційної технологій, яка спрямована на розвиток розумових та творчих здібностей наших вихованців.

 

Протягом року в центрі уваги адміністрації знаходились питання безпосередньо пов’язані з безпекою всіх мешканців дитсадка – зміцнення будівлі закладу. За минулий навчальний рік ми тричі звертались до управління освіти з питань прискорення проведення робіт зі зміцнення будівлі закладу, а також до депутата міської ради Левченка С.А. Це питання завжди стоїть на порядку денному загальних та батьківських зборів. На сьогоднішній день проект зміцнення будівлі та експертиза до нього вже готові і знаходяться в УО. Сподіваємось, що у найближчий час буде прийнято рішення про виділення необхідних коштів для реалізації проекту.

Я вдячна батькам, які допомагають нам у проведенні ремонтних робіт у групах та на території закладу, створюють затишок та комфорт для дітей. 
Ми маємо задовільну матеріально-технічну базу, наш заклад користується попитом серед батьків, колектив може і хоче працювати, тому ми не зупиняємось на досягнутому, а ставимо перед собою нові завдання. 

Розвиток закладу освіти можливий тільки за умов засвоєння нововведень та бачення власної перспективи розвитку. Головним є те, що дошкільний заклад прагне бути тим місцем, де діти завжди можуть фізично розвиватись, зміцнювати здоров’я, реалізовувати свої здібності, товаришувати, весело і щасливо жити.

Підводячи підсумки роботи за рік, я хочу подякувати педагогам закладу, обслуговуючому персоналу, батькам вихованців за спільну роботу, розуміння і підтримку, конструктивну критику і можливість реалізації наших ідей. Ми сподіваємося, що представлений звіт дозволить вам об’єктивно оцінити діяльність, мене як керівника і діяльність всього нашого дошкільного навчального закладу.

Сподіваюсь на подальшу співпрацю з колективом та батьками. 
Дякую за увагу!

 

Завідувач ДНЗ № 69                                      С.Ю. Бородай

Залишити відповідь